Vi hjälper dig gärna

Vi hjälper dig gärna att

Skapa bestående förändring

Förändring handlar om att skapa en ny verklighet. Tekniska lösningar och smarta processer ger bara ett bestående värde till organisationen om individen också kan förstå sin plats och betydelse. Kunskap, förståelse, acceptans och engagemang är trappsteg vi måste passera innan vi kan förvänta oss ett ändrat beteende och att vi som individer kan ta nya ansvar. Medan ett projekt har en början och ett slut så pågår det ständigt förändring. Därför måste vi planera för att individen ska kunna prestera goda resultat även under förändring.

Bli en ledare

Idag så har vi snabba och föränderliga möjligheter med teknik som gör att organisationer som din omprövar sina affärsstrategier och IT. Att fortsätta göra som ”man alltid har gjort” ökar riskerna för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftig och inte ha möjligheten att utnyttja ny teknik. Sätt dig själv i förarsätet och uppnå dina affärsmål med de nya tekniska möjligheterna. Gör det innan dina konkurrenter springer ifrån.

Uppnå kostnadseffektivisering

Du vill ha en ständigt uppdaterat IT-plattform och samtidigt sänka dina kostnader och problemställningar. Med våra djupa kunskaper inom Microsoft Azure, Office365, Windows 10 och förändringsledning kan du hålla dina projekt igång och få ut mer av dina IT-investeringar.

Skydda ditt och dina kunders data

Mobila enheter möjliggör att ni kan vara produktiva vart ni än är. Dock skapar de nya säkerhetsutmaningar. Din organisations data måste skyddas med nya metoder. Digitaliseringen är en prioritet hos alla organisationer för att blir effektivare, innovativare och mer konkurrenskraftiga, men det gör utmaningarna mer komplexa. Även om det nu är komplext, gör vår lösning det lätt för er.

Förenkla och säkra upp din identitetshantering

Alla organisationer idag använder IT-tjänster från flertalet olika leverantörer. Det medför att de anställda får flertalet identiteter att hålla reda på. Med Azure Active Directory kan vi åstadkomma en central administration för identiteterna och för de anställda, en enkel och förhöjd upplevelse.

Etablera framtidens IT-arbetsplats

En modern arbetsplats idag ska främja samarbete och delning av kunskaper mellan människor. Din arbetsplats ska kunna vara vart som helst, när som helst och från vilken enhet som helst. Du ska komma åt den information du behöver utan att äventyra säkerheten av dina data.

Våra tjänster

Vad kan vi erbjuda dig?

Datacenter

Du vill fokusera på att driva ditt företag, inte din infrastruktur. Coligo har hjälpt kunder under många datacentergenerationer och hjälper dig att få till framtidens datacenterlösning för dig. Det är antingen molnbaserad, ditt egna lokala datacenter eller en hybrid av de två.
Med Azure kan du bygga, distribuera och hantera applikationer i molnet utan att behöva oroa kostnaden för inköp av ny serverhårdvara.

Collaboration

Vi erbjuder konsulttjänster runt Office365, Microsoft Exchange och Skype for Business vilka alla är otroligt fundamentala och viktiga bitar vad gäller kommunikationen i och utanför ditt företag. Vi har erfarenhet av drift, hälsokontroll, optimering, installation och migrering av Exchange och Skype for Business samt migrering till Office365 i små såväl som stora bolag. Vi har utbildning, erfarenhet och stort engagemang.

Change management

I vår verksamhet leder vi och driver vi förändring på många olika nivåer. Coligo erbjuder erfarna förändringsledare och verksamhetsutvecklare, certifierade projektledare, branschledande arkitekter och utvecklare. Gemensamt har vi alla en förståelse för att det är affärsverksamheten som ska förändras och en förmåga att se till helheten på alla nivåer från IT-komponent till verksamhetsprocess.

Development & Integration

Coligo integrerar modern teknik i befintlig infrastruktur. Våra konsulter inom Development & Integration har den enastående kombinationen av IT Pro och Developer och står därmed med ett ben i vardera värld. Våra konsulter besitter som sagt den unika kombinationen av lång tids arbete både med infrastruktur och utveckling.
Den kunskapen medför en bättre helhetssyn och förmågan att se möjligheter med att förbättra samt utöka befintliga miljöer.

Workplace

Vi tar din it-arbetsplats till nästa nivå och gör den säkrare och mer produktiv samtidigt som ni på IT kan bli proaktiva i er klienthantering. Vi jobbar med Windows 10 som utgångspunkt och hanterar det med moderna verktyg, antingen helt i molnet via MDM-lösningar som Intune, eller traditionella verktyg som System Center Configuration Manager. Mobilt, säkert och flexibelt arbete är nyckelorden inom Coligos erbjudanden inom Workplace.

Security & Identity

Vi jobbar nära marknadsledande produktleverantörer och ser till att våra kunder får ut det mesta och de bästa ur produkterna.
IAM är en viktig grund för våra kunder för att realisera kostnadsbesparingar, kontroll och effektivitet. Vi hjälper till att få kontroll av tillgång till information och applikationer som ofta kan vara både interna och externa molntjänster.

Vad är ditt nästa steg?

Har du en minut?

...eller lite fakta om Coligo?

Nyheter

Johan Alexandersson IPMA-certifierad

Vår förändrings- och projektledare Johan Alexandersson har nyligen genomgått och klarat att bli IPMA-certifierad. Certifieringen är ett bevis på kunskap, erfarenhet och kompetens inom projektledning. – IPMA är inte en utbildning eller en viss metod man ska lära sig utan en mödosam utvärdering och validering av sig själv som person och av de erfarenheter man […]

Jan och Jimmy på RSA-konferensen

Två av våra säkerhetsexperter, Jan Liikamaa och Jimmy Benandex, har deltagit på den stora RSA-konferensen i San Francisco. Jan och Jimmy har omvärldsbevakat och tagit med sig mycket nyttigt därifrån, något vi som företag använder för att ytterligare vässa vår kompetens för att ständigt inte bara ligga i framkant utan steget före.

Andreas och Martina på MVP Summit

Coligos två MVP:er Andreas Stenhall och Martina Miskovic är nyss hemkomna från den årliga MVP Summiten som hålls hos Microsoft i Redmond, Seattle. I egenskap av MVP bjuds alla dessa in en gång per år för att besöka Microsoft och träffa produktgrupperna som faktiskt jobbar med att utveckla produkterna. Det är ett gyllene tillfälle att […]

Se alla nyheter

Våra partners