Tjänster

Change management - Förändringsledning

I vår verksamhet driver vi förändring på många olika nivåer. Coligo erbjuder erfarna förändringsledare och verksamhetsutvecklare, certifierade projektledare, branschledande arkitekter och tillika utvecklare. Gemensamt har vi alla en förståelse för att det är affärsverksamheten som ska förändras och en förmåga att se till helheten på alla nivåer från IT-komponent till verksamhetsprocess. Vi har branscherfarenhet inom bank och finans, försäkringar, dagligvaruhandel, logistiksektorn och såväl kommunal som statlig verksamhet.

Vi är alla kompetenta ledare, kommunikatörer och organisatörer. Vi jobbar fokuserat tillsammans med kund för att uppnå effektmålen, leverera i tid och inom budget.
Alla projekt och organisationer har behov av metoder, verktyg och processer för att få värdefull struktur. Vi har erfarenhet av att jobba med de flesta, t ex PM3, PPS, Pejl och ITIL, agilt eller vattenfall. Vi föredrar inte en specifik metod eller process, utan vi använder det som lämpar sig bäst eller som föredras av vår kund.
Vi tänker både på livet under och efter projektets livscykel. Vi förstår behovet av att kunna driva en befintlig affärsverksamhet under projektet och vikten av att hanteringen efter en implementation av en förändring blir väl mottagen och effektiv för affärsverksamheten på lång sikt.
Vi sätter stort värde på att erbjuda våra medarbetare de bästa kompetensutvecklingsmöjligheterna. På så vis behåller de, som konsulter, sin attraktionskraft år efter år och kan hjälpa dig på bästa sätt med dina utmaningar.

Vi kan erbjuder tjänster inom:

  • Förändringsledning och Måldefiniering
  • Verksamhets- och processutveckling
  • Projektledning och uppdragsspecifikation
  • Teknisk projektledning
  • Utredningar och Second opinion
  • Förstudier

Security & Identity

Identitets- och åtkomsthantering (IAM), Windowssäkerhet och PKI är Coligos styrka. I alla våra leveranser är säkerhet ett ledord. Vi jobbar nära marknadsledande produktleverantörer och ser till att våra kunder får ut det mesta och de bästa ur produkterna.
IAM är en viktig grund för våra kunder för att realisera kostnadsbesparingar, kontroll och effektivitet. Vi hjälper till att få kontroll av tillgång till information och applikationer som ofta kan vara både interna och externa molntjänster.
Rätt implementation av PKI resulterar till en skalbar säkerhetslösning för autentisering, sekretess och detektering av avsiktligt försök till skadegörelse. Vi är inte bara rådgivande utan vi implementerar även de tekniska säkerhetslösningarna.

Workplace

Coligos konsulter inom klienthantering har alla över tio års erfarenhet av hantering och utrullning av Windows-klienter och enheter. Den djupa och långa erfarenheten kombinerar vi nu med de nya moderna verktygen som finns i direkt anslutningen till Windows-klienten. Detta är bland annat Enterprise Mobility+Security men även komponenter som ingår i OMS (Operations Management Suite).

Vi tar din it-arbetsplats till nästa nivå och gör den säkrare och mer produktiv samtidigt som ni på IT kan bli proaktiva i er klienthantering. Vi jobbar med Windows 10 som utgångspunkt och hanterar det med moderna verktyg, antingen helt i molnet via MDM-lösningar som Intune, eller traditionella verktyg som System Center Configuration Manager. Mobilt, säkert och flexibelt arbete är nyckelorden inom Coligos erbjudanden inom Workplace.

Vi erbjuder rådgivande konsultation och strategi för utrullning, konfiguration, optimering och anpassning av Windows-plattformen och hjälper gärna dig med en modern IT-arbetsplats att ta nästa steg i att ännu bättre utnyttja den plattform ni har investerat i. Vi skapar ett mervärde för dig, dina medarbetare såväl som slutanvändare.

Development & Integration

Coligo integrerar modern teknik i befintlig infrastruktur. Våra konsulter inom Development & Integration har den enastående kombinationen av IT Pro och Developer och står därmed med ett ben i vardera värld. Våra konsulter besitter som sagt den unika kombinationen av lång tids arbete både med infrastruktur och utveckling.
Den kunskapen medför en bättre helhetssyn och förmågan att se möjligheter med att förbättra samt utöka befintliga miljöer. Coligo erbjuder hjälp med utveckling av funktioner och komponenter som saknas eller är otillräckliga i er befintliga Windows infrastruktur.
Vi har lång erfarenhet av utveckling inom följande områden:
– PKI (smarta kort, certifikathantering, autentisering/kryptering/signering)
– Identitetshantering (Active Directory, Forefront Identity Manager, federering)
– Windows (systemtjänster, lösenordshantering)
– Automatisering (System Center Orchestrator, Powershell)
– Webb och webbtjänster
Exempel på lösningar vi tagit fram:
– Användarhantering. Byggd med System Center Service Manager och Orchestrator.
– Automatiskt utfärdande av certifikat för kringutrustning (skrivare, videoutrustning). Byggd som en ”exit modul” till Microsofts certifikattjänst.
– Självbetjäning av administrativa certifikat på smarta kort.
Vi utvecklar i C# samt C++ och använder Visual Studio som utvecklingsverktyg.

Collaboration

Vi erbjuder konsulttjänster runt Office365, Microsoft Exchange och Skype for Business vilka alla är otroligt fundamentala och viktiga bitar vad gäller kommunikationen i och utanför ditt företag. Vi har erfarenhet av drift, hälsokontroll, optimering, installation och migrering av Exchange och Skype for Business samt migrering till Office365 i små såväl som stora bolag. Vi har utbildning, erfarenhet och stort engagemang.

Datacenter

Du vill fokusera på att driva ditt företag, inte din infrastruktur. Coligo har hjälpt kunder under många datacentergenerationer och hjälper dig att få till framtidens datacenterlösning för dig. Det är antingen molnbaserad, ditt egna lokala datacenter eller en hybrid av de två.
Med Azure kan du bygga, distribuera och hantera applikationer i molnet utan att behöva oroa kostnaden för inköp av ny serverhårdvara. Du kan enkelt skala upp eller ner efter behov och få slappna av i vetskapen att du har extra skydd för flera datakopior i Microsofts datacenter.