Vi hjälper dig gärna

Vi hjälper dig gärna att

Skapa bestående förändring

Förändring handlar om att skapa en ny verklighet. Tekniska lösningar och smarta processer ger bara ett bestående värde till organisationen om individen också kan förstå sin plats och betydelse. Kunskap, förståelse, acceptans och engagemang är trappsteg vi måste passera innan vi kan förvänta oss ett ändrat beteende och att vi som individer kan ta nya ansvar. Medan ett projekt har en början och ett slut så pågår det ständigt förändring. Därför måste vi planera för att individen ska kunna prestera goda resultat även under förändring.

Bli en ledare

Idag så har vi snabba och föränderliga möjligheter med teknik som gör att organisationer som din omprövar sina affärsstrategier och IT. Att fortsätta göra som ”man alltid har gjort” ökar riskerna för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftig och inte ha möjligheten att utnyttja ny teknik. Sätt dig själv i förarsätet och uppnå dina affärsmål med de nya tekniska möjligheterna. Gör det innan dina konkurrenter springer ifrån.

Uppnå kostnadseffektivisering

Du vill ha en ständigt uppdaterat IT-plattform och samtidigt sänka dina kostnader och problemställningar. Med våra djupa kunskaper inom Microsoft Azure, Office365, Windows 10 och förändringsledning kan du hålla dina projekt igång och få ut mer av dina IT-investeringar.

Skydda ditt och dina kunders data

Mobila enheter möjliggör att ni kan vara produktiva vart ni än är. Dock skapar de nya säkerhetsutmaningar. Din organisations data måste skyddas med nya metoder. Digitaliseringen är en prioritet hos alla organisationer för att blir effektivare, innovativare och mer konkurrenskraftiga, men det gör utmaningarna mer komplexa. Även om det nu är komplext, gör vår lösning det lätt för er.

Förenkla och säkra upp din identitetshantering

Alla organisationer idag använder IT-tjänster från flertalet olika leverantörer. Det medför att de anställda får flertalet identiteter att hålla reda på. Med Azure Active Directory kan vi åstadkomma en central administration för identiteterna och för de anställda, en enkel och förhöjd upplevelse.

Etablera framtidens IT-arbetsplats

En modern arbetsplats idag ska främja samarbete och delning av kunskaper mellan människor. Din arbetsplats ska kunna vara vart som helst, när som helst och från vilken enhet som helst. Du ska komma åt den information du behöver utan att äventyra säkerheten av dina data.

Våra tjänster

Vad kan vi erbjuda dig?

Datacenter

Du vill fokusera på att driva ditt företag, inte din infrastruktur. Coligo har hjälpt kunder under många datacentergenerationer och hjälper dig att få till framtidens datacenterlösning för dig. Det är antingen molnbaserad, ditt egna lokala datacenter eller en hybrid av de två.
Med Azure kan du bygga, distribuera och hantera applikationer i molnet utan att behöva oroa kostnaden för inköp av ny serverhårdvara.

Collaboration

Vi erbjuder konsulttjänster runt Office 365, Exchange och Skype for Business, vilka alla är otroligt fundamentala och viktiga bitar vad gäller samarbete i och utanför ditt företag. Det vi kan se hos våra kunder är vikten av att navigera och ta fram anpassade arbetssätt med hjälp av dessa tjänster, för att fullt utnyttja dess potential. Vi hjälper många organisationer idag med att optimera utnyttjande av tjänsterna i Office 365 utifrån deras verksamhetsbehov. En Office 365 implementation handlar inte bara om den tekniska implementationen utan framförallt hur det ska användas av organisationen.

Change management

I vår verksamhet leder vi och driver vi förändring på många olika nivåer. Coligo erbjuder erfarna förändringsledare och verksamhetsutvecklare, certifierade projektledare, branschledande arkitekter och utvecklare. Gemensamt har vi alla en förståelse för att det är affärsverksamheten som ska förändras och en förmåga att se till helheten på alla nivåer från IT-komponent till verksamhetsprocess.

Development & Integration

Coligo integrerar modern teknik i befintlig infrastruktur. Våra konsulter inom Development & Integration har den enastående kombinationen av IT Pro och Developer och står därmed med ett ben i vardera värld. Våra konsulter besitter som sagt den unika kombinationen av lång tids arbete både med infrastruktur och utveckling.
Den kunskapen medför en bättre helhetssyn och förmågan att se möjligheter med att förbättra samt utöka befintliga miljöer.

Workplace

Vi tar din it-arbetsplats till nästa nivå och gör den säkrare och mer produktiv samtidigt som ni på IT kan bli proaktiva i er klienthantering. Vi jobbar med Windows 10 som utgångspunkt och hanterar det med moderna verktyg, antingen helt i molnet via MDM-lösningar som Intune, eller traditionella verktyg som System Center Configuration Manager. Mobilt, säkert och flexibelt arbete är nyckelorden inom Coligos erbjudanden inom Workplace.

Security & Identity

Vi jobbar nära marknadsledande produktleverantörer och ser till att våra kunder får ut det mesta och de bästa ur produkterna.
Identiteter och information har aldrig varit så exponerade som de är idag. Vi hjälper er att skydda och skapa förtroende till er IT-plattform samt dess tjänster.
Vi erbjuder rådgivning, strategiframtagning och implementation av lösningar som ex. Microsoft Cloud App security, Microsoft Azure Active Directory Identity Protection, Azure Active Directory Privileged Identity Management och Azure Information Protection.

Vad är ditt nästa steg?

Har du en minut?

...eller lite fakta om Coligo?

Nyheter

Distansarbete på ett säkert sätt kräver nya handgrepp i dagens IT-värld

Traditionella lösningar där man ansluter via VPN och sedan har tillgång till mer eller mindre alla företagets resurser utan någon smart säkerhet däremellan är tyvärr allt för vanligt fortfarande. Riskerna med traditionell VPN är att man har åtkomst till för mycket information och få kontroller görs när man väl har anslutit VPN-kopplingen. Riskerna är att […]

Coligo stödjer Giving People

I rådande situation vi har i Sverige och världen med COVID-19 så vill vi göra något extra för att hjälpa till. Istället för det traditionsenliga påskgodiset till alla medarbetare och kunder, så stödjer vi i år Giving People i deras fina och värdefulla arbete att hjälpa utsatta barn och barnfamiljer. Giving People är en hjälporganisation […]

Automatisk incidenthantering höjer säkerheten och spar tid

Varje dag och ofta flera gånger per dag utsätts din organisation för olika cyberhot. Det kan vara användare som får phisingmail, bifogade filer via e-posten eller generella attacker utifrån som nyttjar kända eller okända sårbarheter på dina enheter. Det finns tyvärr flera olika vägar för en angripare in i din IT-miljö. Ett vanligt angreppssätt är att […]

Våra partners