AUncategorized

Andreas och Martina på MVP Summit

Coligos två MVP:er Andreas Stenhall och Martina Miskovic är nyss hemkomna från den årliga MVP Summiten som hålls hos Microsoft i Redmond, Seattle. I egenskap av MVP bjuds alla dessa in en gång per år för att besöka Microsoft och träffa produktgrupperna som faktiskt jobbar med att utveckla produkterna. Det är ett gyllene tillfälle att vara med och påverka och ge feedback utifrån de utmaningar vi som konsulter vet att kunderna har.