Coligo Blogg

Coligo Blogg

Så sätter du upp bra mål för att mäta resultatet av din digitala transformationsresa

Brottas du med att mäta effekten av dina digitala transformationsprojekt? Då är du inte ensam. Dagens förändringsspecialister möter många...

Läs mer

Så kan ADKAR-modellen hjälpa dig att leda dina medarbetare genom förändring

En organisation består i grund och botten av en sammansättning individer med ett gemensamt syfte. I en förändringsresa måste...

Läs mer

5 åtgärder som drastiskt säkrar din organisations information och resurser

Hotbilden mot organisationers IT-miljö förändras hela tiden. Utan att vidta åtgärder som höjer säkerheten och skyddar din organisations information...

Läs mer

Har du koll på hotbilden i företagets IT-miljö?

Det är inte bara hur vi lever och arbetar som förändras, utan också hoten i vår IT-miljö. När vi...

Läs mer

Främjar din säkerhetslösning mobilt arbete?

Hotbilden förändras, tjänster flyttar ut i molnet och användarna blir mer mobila. Allt för många företag sitter idag fast...

Läs mer

Så kan förändringsledningen bidra till högre säkerhetsmedvetenhet

Under lång tid har arbetet med IT-säkerhet delats upp i två delar. Den ena delen handlar om ett systematiskt...

Läs mer

Säkra era identiteter – höj säkerhetsnivån!

Det är vanligt att användare i en organisation använder samma lösenord på tjänster som de själva köpt och som...

Läs mer

5 steg till att få kontroll över skugg-IT

Alla organisationer vill låta sina medarbetare använda de IT-tjänster som de behöver för att kunna utföra sin arbetsuppgift på...

Läs mer

Allt om Guard-funktionerna i Windows 10

I Windows 10 Enterprise finns flera inbyggda säkerhetsfunktioner med namn som slutar på ”Guard”. Genom att utnyttja de här...

Läs mer

Ökad säkerhet – utan lösenord!

Använder ni fortfarande lösenord och kräver då och då att dessa lösenord byts? Då ingår ni i listan över...

Läs mer

Posts Navigation