Coligo Blogg

Coligo Blogg

Distansarbete på ett säkert sätt kräver nya handgrepp i dagens IT-värld

Traditionella lösningar där man ansluter via VPN och sedan har tillgång till mer eller mindre alla företagets resurser utan...

Läs mer

Automatisk incidenthantering höjer säkerheten och spar tid

Varje dag och ofta flera gånger per dag utsätts din organisation för olika cyberhot. Det kan vara användare som...

Läs mer

Därför är informationsklassningsprojekt en kulturresa

Varför behöver din organisation klassa sin information? Processen att klassa information är ett sätt att organisera ostrukturerad data. När...

Läs mer

Tre steg till ökad säkerhet i en allt mer mobil- och molnorienterad värld

Att jobba från andra platser än kontoret har aldrig varit lättare, men vårt mobila arbetssätt kräver ett annat säkerhetstänk...

Läs mer

Så sätter du upp bra mål för att mäta resultatet av din digitala transformationsresa

Brottas du med att mäta effekten av dina digitala transformationsprojekt? Då är du inte ensam. Dagens förändringsspecialister möter många...

Läs mer

Så kan ADKAR-modellen hjälpa dig att leda dina medarbetare genom förändring

En organisation består i grund och botten av en sammansättning individer med ett gemensamt syfte. I en förändringsresa måste...

Läs mer

5 åtgärder som drastiskt säkrar din organisations information och resurser

Hotbilden mot organisationers IT-miljö förändras hela tiden. Utan att vidta åtgärder som höjer säkerheten och skyddar din organisations information...

Läs mer

Har du koll på hotbilden i företagets IT-miljö?

Det är inte bara hur vi lever och arbetar som förändras, utan också hoten i vår IT-miljö. När vi...

Läs mer

Främjar din säkerhetslösning mobilt arbete?

Hotbilden förändras, tjänster flyttar ut i molnet och användarna blir mer mobila. Allt för många företag sitter idag fast...

Läs mer

Så kan förändringsledningen bidra till högre säkerhetsmedvetenhet

Under lång tid har arbetet med IT-säkerhet delats upp i två delar. Den ena delen handlar om ett systematiskt...

Läs mer

Posts Navigation