Coligo Blogg

Coligo Blogg

5 åtgärder som drastiskt säkrar din organisations information och resurser

Hotbilden mot organisationers IT-miljö förändras hela tiden. Utan att vidta åtgärder som höjer säkerheten och skyddar din organisations information...

Läs mer

Har du koll på hotbilden i företagets IT-miljö?

Det är inte bara hur vi lever och arbetar som förändras, utan också hoten i vår IT-miljö. När vi...

Läs mer

Främjar din säkerhetslösning mobilt arbete?

Hotbilden förändras, tjänster flyttar ut i molnet och användarna blir mer mobila. Allt för många företag sitter idag fast...

Läs mer

Så kan förändringsledningen bidra till högre säkerhetsmedvetenhet

Under lång tid har arbetet med IT-säkerhet delats upp i två delar. Den ena delen handlar om ett systematiskt...

Läs mer

Säkra era identiteter – höj säkerhetsnivån!

Det är vanligt att användare i en organisation använder samma lösenord på tjänster som de själva köpt och som...

Läs mer

5 steg till att få kontroll över skugg-IT

Alla organisationer vill låta sina medarbetare använda de IT-tjänster som de behöver för att kunna utföra sin arbetsuppgift på...

Läs mer

Allt om Guard-funktionerna i Windows 10

I Windows 10 Enterprise finns flera inbyggda säkerhetsfunktioner med namn som slutar på ”Guard”. Genom att utnyttja de här...

Läs mer

Ökad säkerhet – utan lösenord!

Använder ni fortfarande lösenord och kräver då och då att dessa lösenord byts? Då ingår ni i listan över...

Läs mer

Gör dina Windows-enheter säkrare med molnsäkerhet!

Molnets flexibilitet, skalbarhet och kostnadskontroll är idag en nödvändighet för företag som vill vara konkurrenskraftiga. Molnet möjliggör också moderna...

Läs mer

Posts Navigation