Change management

Så sätter du upp bra mål för att mäta resultatet av din digitala transformationsresa

Posted on

Brottas du med att mäta effekten av dina digitala transformationsprojekt? Då är du inte ensam. Dagens förändringsspecialister möter många organisationer som lider av pressen att bygga in förändringsledning till en del av ordinarie verksamhet. Under pressen att få fram en bra strategi missar många organisationer att sätta upp bra mål för förändringen och tillåter det […]

Change management

Så kan ADKAR-modellen hjälpa dig att leda dina medarbetare genom förändring

Posted on

En organisation består i grund och botten av en sammansättning individer med ett gemensamt syfte. I en förändringsresa måste man därför sätta individen i centrum eftersom det är det enda sättet att åstadkomma varaktig förändring. För att vägleda medarbetarna igenom förändring behöver du en modell. Den mest välanvända modellen heter ADKAR och stöttas av 20 […]