Security

Möjliggör hybrid säkerhet med Cloud PC

Posted on

I dag finns det otroligt många positiva möjligheter med IT – men tyvärr lika många negativa risker. Vi pratar om serverkrascher, datorkrascher, strömavbrott, cyberattacker, naturkatastrofer, sabotage och framför allt mänskliga risker. Alla dessa delar utgör ett stort hot mot hjärtat av din verksamhet –din data. Dagens arbetsplatser ser inte ut som det en gång gjorde, […]

Security

Proaktiv säkerhet i osäkra tider

Posted on

Cyberhoten blir fler och fler och alltmer sofistikerade. Ständigt lurar de runt hörnet, oavsett hur modern arbetsplats man har eller inte. I takt med att organisationer ökar sin digitala närvaro i form av fler kanaler, enheter och utspridda arbetsplatser, ställer det högre krav på verksamhetens IT-säkerhet och IT-personal.  Det är med andra ord otroligt viktigt att organisationer har förmågan att skydda sin verksamhet mot […]

Security

Distansarbete på ett säkert sätt kräver nya handgrepp i dagens IT-värld

Posted on

Traditionella lösningar där man ansluter via VPN och sedan har tillgång till mer eller mindre alla företagets resurser utan någon smart säkerhet däremellan är tyvärr allt för vanligt fortfarande. Riskerna med traditionell VPN är att man har åtkomst till för mycket information och få kontroller görs när man väl har anslutit VPN-kopplingen. Riskerna är att […]

Change management

Därför är informationsklassningsprojekt en kulturresa

Posted on

Varför behöver din organisation klassa sin information? Processen att klassa information är ett sätt att organisera ostrukturerad data. När data är klassad i olika kategorier blir det lättare att hämta, lagra och bedöma värdet av den information som en organisation besitter. Utöver värdet för risk- och informationssäkerhetsansvariga att kunna förstå vilken typ av information som […]

Security

Tre steg till ökad säkerhet i en allt mer mobil- och molnorienterad värld

Posted on

Att jobba från andra platser än kontoret har aldrig varit lättare, men vårt mobila arbetssätt kräver ett annat säkerhetstänk än tidigare. I den här artikeln berättar vi hur en modern säkerhetslösning med utgångspunkt i Microsoft 365 kan möjliggöra mobila och agila arbetssätt som både är säkra och användarvänliga. Många tänker direkt på inskränkningar och begränsningar […]

Security

5 åtgärder som drastiskt säkrar din organisations information och resurser

Posted on

Hotbilden mot organisationers IT-miljö förändras hela tiden. Utan att vidta åtgärder som höjer säkerheten och skyddar din organisations information och resurser ökar risken att utsättas för attacker och intrång. För att kunna värja dig mot de hotbilder som finns bör du först och främst minska attackytan och skydda dig från externa hot. Sedan går du […]

Security

Främjar din säkerhetslösning mobilt arbete?

Posted on

Hotbilden förändras, tjänster flyttar ut i molnet och användarna blir mer mobila. Allt för många företag sitter idag fast i ett föråldrat säkerhetstänk och konsekvenserna kan bli allvarliga. Med en modern säkerhetslösning kan du höja din säkerhet avsevärt samtidigt som du förbättrar användarvänligheten och främjar mobilt arbete. Enligt det traditionella synsättet har varje medarbetare en […]

Security

Säkra era identiteter – höj säkerhetsnivån!

Posted on

Det är vanligt att användare i en organisation använder samma lösenord på tjänster som de själva köpt och som inte är managerade av IT-avdelningen. Men vill man ha en stark IT-säkerhet i organisationen är det viktigt att varje autentisering är säker för alla applikationer. För att stärka autentiseringssäkerheten är det första man behöver göra att […]

Security

5 steg till att få kontroll över skugg-IT

Posted on

Alla organisationer vill låta sina medarbetare använda de IT-tjänster som de behöver för att kunna utföra sin arbetsuppgift på bästa sätt. Länge hade IT-avdelningen full kontroll över vilka verktyg som användes. Men idag är det lätt att införskaffa och få åtkomst till SaaS-tjänster i molnet, vilket gör det svårt för IT-avdelningen att se vilka tjänster […]

Security

Allt om Guard-funktionerna i Windows 10

Posted on

I Windows 10 Enterprise finns flera inbyggda säkerhetsfunktioner med namn som slutar på ”Guard”. Genom att utnyttja de här säkerhetsfunktionerna i Windows 10 kan man göra underverk för organisationens IT-säkerhet. Fem olika Guards Den här bloggposten är en djupdykning i några av Guard-funktionerna i Windows 10 Enterprise. Vad gör de olika funktionerna, och vad behöver […]

Security

Ökad säkerhet – utan lösenord!

Posted on

Använder ni fortfarande lösenord och kräver då och då att dessa lösenord byts? Då ingår ni i listan över de mest osäkra företagen. Lösenord är idag en falsk trygghet och innebär en stor säkerhetsrisk. Lösenordsteknik är ett dåligt skydd av flera anledningar. Tänk exempelvis på följande: Lösenord i en organisation skrivs ofta ner på post-it-lappar […]