Security

Säkra era identiteter – höj säkerhetsnivån!

Posted on

Det är vanligt att användare i en organisation använder samma lösenord på tjänster som de själva köpt och som inte är managerade av IT-avdelningen. Men vill man ha en stark IT-säkerhet i organisationen är det viktigt att varje autentisering är säker för alla applikationer. För att stärka autentiseringssäkerheten är det första man behöver göra att […]

Security

5 steg till att få kontroll över skugg-IT

Posted on

Alla organisationer vill låta sina medarbetare använda de IT-tjänster som de behöver för att kunna utföra sin arbetsuppgift på bästa sätt. Länge hade IT-avdelningen full kontroll över vilka verktyg som användes. Men idag är det lätt att införskaffa och få åtkomst till SaaS-tjänster i molnet, vilket gör det svårt för IT-avdelningen att se vilka tjänster […]

Security

Allt om Guard-funktionerna i Windows 10

Posted on

I Windows 10 Enterprise finns flera inbyggda säkerhetsfunktioner med namn som slutar på ”Guard”. Genom att utnyttja de här säkerhetsfunktionerna i Windows 10 kan man göra underverk för organisationens IT-säkerhet. Fem olika Guards Den här bloggposten är en djupdykning i några av Guard-funktionerna i Windows 10 Enterprise. Vad gör de olika funktionerna, och vad behöver […]

Security

Ökad säkerhet – utan lösenord!

Posted on

Använder ni fortfarande lösenord och kräver då och då att dessa lösenord byts? Då ingår ni i listan över de mest osäkra företagen. Lösenord är idag en falsk trygghet och innebär en stor säkerhetsrisk. Lösenordsteknik är ett dåligt skydd av flera anledningar. Tänk exempelvis på följande: Lösenord i en organisation skrivs ofta ner på post-it-lappar […]

Security

Gör dina Windows-enheter säkrare med molnsäkerhet!

Posted on

Molnets flexibilitet, skalbarhet och kostnadskontroll är idag en nödvändighet för företag som vill vara konkurrenskraftiga. Molnet möjliggör också moderna arbetsplatser, där anställda kan arbeta var som helst och när som helst. Trots allt detta är många fortfarande skeptiska till molntjänster. Det moderna hotet Det berättas ofta om nya typer av cyberangrepp. Angreppsmetoder som ransomware och konto-hijacking är idag […]