Change Management

Change Management

Coligo förändringsmetodik

Coligo Change Management är en tjänst som är specifikt anpassad för att för att optimera införandet och användandet av tjänsterna i Microsoft 365.

Coligo är specialiserade på konceptet Modern Workplace med fokus på säkerhet och produktivitet.

Vi har en bevisad metod, en verktygslåda med beprövade verktyg och certifierade förändringsspecialister.

Coligos Change Management är beprövade metoder baserat på en förädling av Proscis ramverk och ADKAR modellen, för förändringsledning anpassat till införande och nyttjande av tjänster i Microsoft 365.

Erbjudanden anpassade utifrån Ert behov:

  • Coligo Value Discovery

En workshopserie med målet att definiera värdet av konceptet Modern Workplace i din organisation.

  • Coligo Change Assessment

En förstudie där vi tillsammans med er utvärderar erat nuvarande arbetssätt, definierar era affärsvärden av Modern Workplace samt skapar en förändringsstrategi.

  • Coligo Change management

Med Change Management får du som kund ett lyckat projekt, med mätbara resultat, som uppmärksammas och uppskattas av organisationen och medarbetarna.

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig och berättar mer: