A

Coligo är Gasellföretag 2018!

 

Utmärkelsen Di Gasell tilldelas varje år Sveriges snabbast växande och mest lönsamma företag och Coligo är ett av dem.

“-Jag är fantastiskt glad och stolt över vad vi har åstadkommit på Coligo tillsammans med våra kunder.
Utmärkelsen i sig har inte varit målet utan det den står för. Samtidigt som vi är både ett expanderande och lönsamt företag, så kan vi prioritera individuell utveckling och företagsutvecklande. Jag vill tacka alla medarbetare och kunder som har gjort att vi är där vi är idag.
Nu kommer vi fortsätta att leverera värde till våra kunder och expandera. Detta för att Coligo ska kunna hjälpa ännu fler organisationer att lyckas med hjälp av IT. Allt enligt våra värdeord: Erfarenhet, Trygghet och Framtid.”, säger VD Johan Dygve

En Gasell har:
• En omsättning som överstiger 10 Mkr
• Minst tio anställda
• Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden (4år)
• Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
• Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
• I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
• Sunda finanser