Uncategorized

Coligo i sociala media

Experterna på Coligo syns flitigt i sociala media och nu har vår Exchange-expert Martina Miskovic lanserat sin blogg Martina Miskovic’s blog – Exchange Server stuff and more. Sedan tidigare bloggar Jimmy Benandex om Powershell på sin blogg Powershell i praktiken, Jan Liikamaa om smarta kort, certifikat och PKI på Windows PKI Challenges och Andreas Stenhall om allt som rör Windowsklienter på The Experience Blog.

Senaste veckan har Andreas Stenhall haft publicerade artiklar på TechWorld om Smartare utrullningar med MDT samt Så går en Microsoft-revision till. Förutom det uppmärksammades blogginlägget Roaming Outlook email signatures using UE-V på MVP-bloggen.

På Twitter hittar du Martina Miskovic, Jimmy Benandex och Andreas Stenhall.

Leave a Reply