Uncategorized

Coligo på System Center-dagarna

På System Center User Group-dagarna kommer Coligo att vara representerat av Andreas Stenhall som på klientdagen den 24 september håller en session. Ämnet är hur du med System Center Configuration Manager 2012 (R2) kan dra nytta av, konfigurera och hantera MDOP-produkterna UE-V, MBAM och DaRT i ConfigMgr.

Anmälan hittas på http://scugclientday.eventbrite.com/ och är kostnadsfri.

Leave a Reply