Uncategorized

Coligo representerat på MEC

Microsoft Exchange Conference (EC) 2014 går denna vecka av stapeln i Austin, Texas, USA och på plats att ta del av det senaste och hetaste om Exchange och Office 365 finns Coligos Martina Miskovic. Martina är flerårig MVP på Exchange och tillika Coligos expert på Exchange och migreringar till Office 365.

Leave a Reply