AUncategorized

Enterprise Client Management

Coligos MVP Andreas Stenhall har skrivit boken ”Enterprise Client Management” som nu är publicerad på världens största boksajter. Enterprise Client Manager handlar om klient- och enhetshantering med System Center 2012 R2 och Windows Server 2012 R2. Den som läser boken får lära sig att hantera Windows 7 och 8.1-klienter (men också andra enheter som iOS) på ett effektivt sätt med moderna verktyg. Boken tar upp allt från installation av klienten till vardaglig hantering, konfiguration och nedlåsning med säkerhetsmekanismer. Boken är skriven i en form som gör att def enkelt går att följa med i de guider som finns för att testa det vi skriver om i sin labbmiljö.

Boken finns tillgänglig på Amazon och Adlibris!