Etablering SECOPS NIST Microsoft 365

Etablering SECOPS NIST Microsoft 365

Omvärldens hot och risker sätter större och större tryck på precis alla organisationer i världen till att öka sin förmåga att jobba med säkerhet.

Tradionellt så har många organisationer haft en IT-säkerhetsavdelning som har haft hela ansvaret angående IT-säkerhetsfrågan. Medan andra inte har haft det som en prioritet och inte haft en organisation för det utan helt förlitat sig på verktyg för att skydda sig tex med brandväggar och antivirusprogramvaror.

Idag ser det annorlunda ut. Hoten har förändrats och har ökat otroligt de senaste åren.

Det innebär att vi måste angripa IT-säkerhet på nya sätt. Microsoft utvecklar hela tiden tjänster för att skapa förmågan hos alla organisationer. Dessa tjänster kan tom automatisk mitigera på hot, angrepp och risker.

Men tjänsterna gör inte allt. Processer måste vara på plats och kunskap om hur man ska jobba i dessa tjänster.

Alla inom IT måste jobba aktivt med säkerhetsfrågan. Detta innebär att det inte bara är IT-säkerhetsspecialisterna som ska ha processer och kompetens för detta.

Får vi ihop det som behövs för att öka organisationens produktivitet och effektivitet tillsammans med IT-säkerhet, så får vi en balanserad och en mer förstående tillvaro där alla typer av affärsvärden vägs in.

Coligo är specialiserade på konceptet Modern Workplace med fokus på säkerhet och produktivitet.

Vi har tagit fram ett koncept och en tjänstepaketering som hjälper er att förstå vad som behöver etableras för att få kontroll, samt förmåga att agera på IT-säkerhetshändelser. Även om ni idag inte jobbat aktivt med IT-säkerhetsfrågor.

Erbjudandet anpassat utifrån Ert behov:

 • Workshopserie
 1. Första workshopen går vi igenom grundpelarna i säkerhetskonceptet och pratar ansvar/Ansvarsområden med tillhörande arbetsuppgifter.
 2. Sen följer 8st workshopar där vi ingående går in i områdena:
  • Identitet
  • Endpoints
  • Office 365
  • Azure

Ni får både en utbildning i tjänsterna samt en ingående genomgång av er plattform och organisation.

Det finns mycket mer ingående information om innehållet och vi tar gärna en kontakt med dig för att beskriva mer.

Kostnad: 48 000SEK

Fyll i nedanstående formulär så kontaktar vi dig och berättar mer: