Jan Liikamaa

Jan Liikamaa

”En erfaren infrastrukturspecialist och systemutvecklare med en bred samt djup teknisk kompetens.”

Jan är en systemarkitekt, systemintegratör samt systemutvecklare med lång erfarenhet av att planera, designa, implementera samt dokumentera lösningar för stora komplexa miljöer med inriktning på Microsoft-baserad infrastruktur. Styrkan ligger i kombinationen av en bred samt djup teknisk kompetens som både infrastrukturspecialist och systemutvecklare.
Lämpliga roller för Jan är som IT-expert inom infrastruktur och säkerhet eller teknisk expert och utförare. Spetskompetens ligger inom säkerhet, främst på PKI baserade lösningar, samt att utveckla nya komponenter som integrerar och förfinar befintlig infrastruktur.
Jan är social, lugn samt analytisk till sin läggning och hans ödmjuka agerande mot kunder och kollegor gör att han snabbt smälter in i nya miljöer.

Kompetens och erfarenhet
– Utredning
– Systemdesign
– Systemintegration
– Teknikspecialist
– Systemutveckling

Metoder och tekniker
Cloud: Azure
Server OS: Windows Server
Klient OS: Windows 10 och tidigare
Säkerhet: Active Directory, PKI, federering, Azure AD
Programspråk: C, C++/STL, C#, VBScript, Powershell
Utveckling: WCF, WIF, CryptoAPI, WMI, LDAP, MSMQ
Metoder/Ramverk: Scrum
Databaser: MS SQL
Virtualisering: Microsoft Hyper-V
E-postarkitektur: Exchange
Klienthantering: Microsoft Deployment Toolkit, Specops

Styrkor
– Helhetssyn
– Lagspelare
– Målinriktad
– Problemlösare

Kontakt
Jan Liikamaa
Senior Technical Architect / Software Development Engineer
Telefon: +46 736540933
E-post: jan.liikamaa@coligo.se