Jimmy Benandex

Jimmy Benandex

”Brinnande intresse för Microsoft infrastruktur, säkerhet och automatisering”

Jimmy Benandex har arbetat som konsult och nätverkstekniker i 17 år. Han har haft huvudansvar för och är drivande i projekt för olika komplexa produktionsmiljöer, främst baserade på Microsoftplattformen. Han har djup teknisk kompetens inom planering, design, felsökning och överlämning till drift och förvaltning. Behöver du en it-expert med stor praktisk erfarenhet inom Active Directory, PKI-infrastrukturer och tillhörande komponenter som HSM och smarta-kort. Jimmy är en dynamisk och drivande person som klarar stor arbetsbelastning och tuffa krav.

Kompetens och erfarenhet
– Utredning
– Systemdesign
– Teknikspecialist

Metoder och tekniker
Server OS: Windows 2000/2003 R2/2008 R2/2012
Klient OS: Windows 2000/XP/7/8
Säkerhet: Active Directory, PKI, HSM
Skriptspråk: VBScript, PowerShell
Virtualisering: Microsoft Hyper-V, VMware
E-postarkitektur: Exchange

Styrkor
– Helhetssyn
– Lagspelare
– Målinriktad
– Problemlösare

Kontakt
Jimmy Benandex
Security Specialist
Telefon: +46-70-738 37 37
E-post: jimmy.benandex@coligo.se