Uncategorized

Säkra Windows som proffsen

I en artikel publicerad av TechWorld sammanfattar Coligos Andreas Stenhall ett antal åtgärder du kan vidta för att säkra Windows-klienten. Även om Windows 7 är i fokus för artikeln gäller åtgärderna även de modernare Windows-versionerna Windows 8 och 8.1. Ett av Coligos fokusområden är säkerhet och behöver du hjälp att se över säkerheten eller implementera de omnämnda säkerhetsåtgärderna hjälper vi dig med det.

Läs artikeln Så säkrar du Windows 7 som proffsen.

Leave a Reply