B

Change management

I vår verksamhet driver vi förändring på många olika nivåer. Coligo erbjuder erfarna förändringsledare och verksamhetsutvecklare, certifierade projektledare, branschledande arkitekter och tillika utvecklare. Gemensamt har vi alla en förståelse för att det är affärsverksamheten som ska förändras och en förmåga att se till helheten på alla nivåer från IT-komponent till verksamhetsprocess. Vi har branscherfarenhet inom bank och finans, försäkringar, dagligvaruhandel, logistiksektorn och såväl kommunal som statlig verksamhet.
Vi är alla kompetenta ledare, kommunikatörer och organisatörer. Vi jobbar fokuserat tillsammans med kund för att uppnå effektmålen, leverera i tid och inom budget.
Alla projekt och organisationer har behov av metoder, verktyg och processer för att få värdefull struktur. Vi har erfarenhet av att jobba med de flesta, t ex PM3, PPS, Pejl och ITIL, agilt eller vattenfall. Vi föredrar inte en specifik metod eller process, utan vi använder det som lämpar sig bäst eller som föredras av vår kund.
Vi tänker både på livet under och efter projektets livscykel. Vi förstår behovet av att kunna driva en befintlig affärsverksamhet under projektet och vikten av att hanteringen efter en implementation av en förändring blir väl mottagen och effektiv för affärsverksamheten på lång sikt.
Vi sätter stort värde på att erbjuda våra medarbetare de bästa kompetensutvecklingsmöjligheterna. På så vis behåller de, som konsulter, sin attraktionskraft år efter år och kan hjälpa dig på bästa sätt med dina utmaningar.

Vi kan erbjuder tjänster inom:

  • Förändringsledning och Måldefiniering
  • Verksamhets- och processutveckling
  • Projektledning och uppdragsspecifikation
  • Teknisk projektledning
  • Utredningar och Second opinion
  • Förstudier