Torbjörn Granheden

Torbjörn Granheden

"En Jedi med en fantastisk förmåga att lösa problem genom att bara närvara. Konsult inom Microsoft Cloud services, Office 365 och Enterprise Mobility Suite.”

Torbjörn är en senior konsult och utbildare inom Microsofts plattformar. Han är specialiserad på Microsofts molntjänster, Azure, Office 365, Intune, EM+S, Windows Server/Client, Active Directory och Exchange. Han har varit en IT pro sedan mer än 20 år och har en gedigen bakgrund inom Microsoft infrastruktur. Han har även utmärkta felsökningskunskaper och lämnar aldrig ett problem olöst.

Torbjörn är en erfaren och utmärkt utbildare och har varit certifierad i 19 år som Microsoft Certified Trainer (MCT). Microsoft har även utnämnt Torbjörn till regional lead för alla skandinaviska utbildare.

De senaste färdigheterna är alltid en prioritet för Torbjörn. Han älskar att testa nya produkter, tekniker och tjänster på marknadens och har varit med i ett stort antal beta- och TAP-program.

Kompetens och erfarenhet

– Arkitekt
– Strategisk rådgivare
– Utbildare / föreläsare
– Teknisk projektledare
– Teknisk specialist

Metoder och tekniker

Server OS: Windows Server
Enheter och OS: Windows, iOS, Android
Deployment- och managementverktyg: Microsoft Intune, AutoPilot, Microsoft Deployment Toolkit, System Center Configuration Manager, System Center
Programspråk: PowerShell
Säkerhet: Azure Active Directory, Enterprise Mobility+Security (EM+S), GPO, MFA och PSSO.
E-postarkitektur: Office 365 och Exchange

Styrkor
– Pedagogisk
– Problemlösare
– Målinriktad
– Analytisk
– Kvalitetsmedveten
– Ledare

Kontakt
Torbjörn Granheden
Solution Architect / Workplace
Telefon: +46-70-233 99 60
E-post: torbjorn.granheden@coligo.se