A

Välkomna Daniel och Petter

Coligo välkomnar två nya medarbetare; Daniel Hedkvist och Petter Franzén. Daniel tar plats inom områdena Datacenter och Collaboration med sina många års erfarenhet av infrastruktur och ny modern teknik som de molntjänster som nu finns att tillgå. Petter stärker upp inom området Workplace. Han kan med sina kombinerade färdigheter inom traditionell enhetshantering, såväl som utveckling, skapa lösningar som ger verksamhetsnytta.

Läs mer om Daniel Hedkvist och Petter Franzén