AUncategorized

Välkomna Tim och Martin

Coligo hälsar två nya medarbetare välkomna i gänget, Tim Nilimaa-Svärd och Martin Stadig!

Tim Nilimaa-Svärd kommer med tung erfarenhet från it-branschen och kommer med en härlig mix av utomordentliga kunskaper inom identitetshantering, infrastruktur och utveckling att bidra till moderna, smarta och långsiktiga lösningar. Tim är en van talare på stora Microsoft-konferenser som tidigare MMS (Microsoft Management Summit) och TechDays och har även skrivit boken Enterprise Client Management: Using Windows Server 2012 R2 and System Center 2012 R2 tillsammans med Coligos Andreas Stenhall.

Martin Stadig specialiserar sig på Microsoft molntjänster. Dels med fokus på Office 365 och med sin erfarenhet inte bara ur ett infrastrukturperspektiv utan även ett verksamhetsperspektiv, dels med Microsoft Azure som är något som ligger Martin varmt om hjärtat.

Coligo består nu av 11 specialister inom sina respektive områden och Tim och Martin liksom befintliga specialister är utmärkta ambassadörer för Coligos värdeord; Erfarenhet, trygghet och framtid.