Workshop: Kvalitets- och säkerhetsgranskning av din Windows 10-plattform

Workshop: Kvalitets- och säkerhetsgranskning av din Windows 10-plattform

Vill du få maximal nytta av de funktioner som finns i Windows 10? Vill du höja säkerheten med de inbyggda funktioner som finns? Har du gjort rätt val i konfigurationen i din plattform? Allt detta går vi igenom i en genomgång av våra ledande klientexperter!

Översikt

Står du inför att rulla ut Windows 10 eller kör du redan Windows 10? Vi hjälper dig att kvalitetskontrollera att den klientplattform ni har tagit fram följer best practices, inte saknar något viktigt, uppfyller minimumsäkerhetskrav enligt branschstandard. I workshopen går vi igenom bland annat följande:

  • Detaljerad genomgång av klientplattformen i avseende konfiguration, aktiverade eller inaktiverade funktioner
  • Genomgång av processer och rutiner för Windows as a Service, patchuppföljning m.m.

Vad får du för leverans och värde efter workshopen?

Efter workshopen får du en rapport med utlåtande över befintlig konfiguration samt, om det behövs, rekommenderade åtgärder som behöver vidtas. Ni får helt enkelt en kvalitetsstämpel på att er klientplattform är rätt konfigurerad, håller en rimlig säkerhetsnivå och är användarvänlig. 

Målgrupp för deltagare på workshop

IT-avdelningen med rollerna projektledare relaterat till Windows 10-projekt, uppdragsledare och arkitekt samt tekniker som arbetar med System Center Configuration Manager, deployment, konfiguration och administration av Windows-klienter.

Tidsåtgång för workshop

2-3 dagar totalt, varav 1,5 dag på plats hos kund.

 


Fyll i formuläret så berättar vi mer!