Workshop: Modern management och deployment av Windows 10

Workshop: Modern management och deployment av Windows 10

Att sänka kostnader, höja säkerheten och stabiliteten låter som klassiska klyschor. Faktum är att genom att sluta tänka och göra deployment och management av Windows-enheter som man alltid gjort och istället göra på nya smarta sätt så går det att uppnå fantastiska resultat.

Översikt

I den här workshopen går vi igenom de steg som krävs för att ta sig till modern management och deployment. Vi vet att transformeringen till det moderna inte kommer att ske över en natt men flera förutsättande steg finns på vägen och måste man börja jobba med redan nu rent strategiskt för att inte hamna på efterkälken. I workshopen går vi igenom bland annat följande:

  • Långsiktig målbild för klientplattformen/it-arbetsplatsen
  • Förutsättningar för modern deployment
  • Förutsättningar för modern hantering
  • Applikationsstrategi
  • m.m.

Vad får du för leverans och värde efter workshopen?

Efter workshopen får du ett dokument som är en roadmap med rekommendationer om vägen framåt för att nå målen med att din Windows-klientplattform till nya nivåer vad gäller modern hantering och deployment. Dokumentet och roadmapen är översiktlig och visar på strategisk nivå vägarna framåt.

  • Möjlighet till sänkta kostnader för it-infrastruktur
  • Möjlighet till ökad mobilitet för användarna
  • Effektivare installationshantering av datorer
  • m.m.

Målgrupp för deltagare på workshop

IT-avdelningen med rollerna CTO och arkitekt samt tekniker som arbetar med System Center Configuration Manager, deployment, konfiguration och administration av Windows-klienter.

Tidsåtgång för workshop

Halvdag på plats hos kund eller i våra lokaler i Stockholm.

 


Fyll i formuläret så berättar vi mer!