Workshop: Säkerhetsgenomgång av Office 365

Workshop: Säkerhetsgenomgång av Office 365

Otroligt många kunder kör Office 365 men har du koll på att säkerheten är på den nivå den borde vara med tanke på att informationen som finns där är åtkomlig vart som helst ifrån i världen?

Översikt

Vi ger er rekommendationer om hur ert arbetssätt kan förändras och förenklas, samt hur säkerheten ser ut för era identiteter och er information. Med rätt säkerhetsåtgärder och konfiguration skapas ett förtroende för verktygen och möjliggör en produktiv arbetsplats även utanför kontorets väggar. I workshopen finns följande aktiviteter:

  • Granskning av Office 365-konfigurationen.
  • Granskning av säkerheten kring Office 365-identiteter och -information.
  • Intervju med IT-avdelning/ansvarig.
  • Intervju med personal från kärnverksamheten.

Vad får du för leverans och värde efter workshopen?

Efter genomförda intervjuer och workshop med relevanta deltagare får du följande:

  • En muntlig presentation av
  • Rapport i PDF-format som beskriver brister i exempelvis konfiguration eller informationsskydd, samt rekommendationer om vidare åtgärder på de olika punkterna.

I rapporten klassificeras er Office 365-konfiguration i tre nivåer (ingen anmärkning, anmärkning och åtgärd krävs) och på så sätt får reda på hur ni på bästa vidareutvecklar er organisation att jobba mer produktivt och hur ni lättare ska kunna samarbeta så väl internt som med externa organisationer. Det är anpassat utifrån er organisations behov och strategi.

Målgrupp för deltagare på workshop

IT-avdelningen med rollerna CTO, arkitekt samt tekniker som arbetar med administration och konfiguration av Office 365 och EM+S samt lämplig(a) person(er) som kan representera kärnverksamheten.

Tidsåtgång för workshop

3 st heldagar på plats hos er, eller enligt överenskommelse delvis hos er och rapportskrivande och analys görs på annan plats.

 


Fyll i formuläret så berättar vi mer!