Workshop: Utnyttja Windows 10:s fulla säkerhetspotential med alla ”Guards”

Workshop: Utnyttja Windows 10:s fulla säkerhetspotential med alla ”Guards”

I Windows 10 kommer många nya säkerhetsfunktionerna och de flesta har ändelsen ”Guard”. Med de nya säkerhetsfunktionerna kan du uppnå maximal säkerhet – men för att kunna göra det måste du veta vilka alla ”Guards” är, hur du aktiverar de och vilka fallgroparna är.

Översikt

I den här workshopen går vi igenom säkerhetsfunktionerna Windows Defender Credential Guard, Application Guard, Exploit Guard, Application Control (f.d. Device Guard) och System Guard. Du får reda på vad de täpper till för säkerhetshål, hur de minskar attackytan och om de eventuellt påverkar användarnas upplevelse. I workshopen går vi igenom bland annat följande:

  • Krav och förutsättningar för att kunna använda de olika ”Guard”-funktionerna
  • Hur du konfigurerar respektive ”Guard”
  • Fallgropar för respektive ”Guard”
  • Vilka verktyg du använder för att följa upp efterlevnaden av de olika säkerhetsfunktionerna

Vad får du för leverans och värde efter workshopen?

Insikt och förståelse för hur de olika säkerhetsfunktionerna kan höja säkerheten i din miljö.

  • Kunskap om varför det är viktigt att vissa hårdvaruförutsättningar är rätt konfigurerade i din Windows 10-plattform.
  • Förutsättningar att väsentligt höja säkerheten
  • Kännedom om fallgropar
  • Verktyg som du kan använda för att följa upp säkerhetsfunktionerna

Målgrupp för deltagare på workshop

IT-avdelningen med rollerna CTO, CISO och arkitekt för säkerhet eller klientplattform samt tekniker som arbetar med säkerhet eller administration av Windows-klienter.

Tidsåtgång för workshop

Halvdag på plats hos kund eller i våra lokaler i Stockholm.