Workshop: Översiktssida

Workshops och erbjudanden

Vi kan leverera ett antal workshops och erbjudanden som kan hjälpa din organisation, liten som stor, att få mer nytta av era IT-tjänster.

Collaboration

Är ni redo för Office 365?
Om ert nästa steg i er strategi är att implementera Office365, är er IT-miljö redo för det? Det finns vissa förutsättningar som måste vara på plats för att ni ska kunna ta er dit. Med vår erfarenhet och specialistkunskap gör vi det enkelt för er att få fram svaret.

 

Ta er vidare med er implementation av Office 365
Nyttjar er organisation det ni har tillgång till i Office 365? Har er organisation fastnat i Office 365 implementationen och vet inte hur ni ska ta er vidare?

Security

Hur skyddar du ditt företags data i molnet?
Att flytta till molnet kommer innebära nya arbetssätt, där känsligt data inte längre kan hållas inom företagets väggar. Det skapar många nya möjligheter och faktiskt ökar din förmåga att skydda ditt data när rätt verktyg används.

 

Trygga åtkomsten till Office 365 med Conditional Access
Möt organisationens krav på mobilitet, utan för den sakens skull äventyra företagets data. Lär dig hur man på ett enkelt och kraftfullt sätt säkrar åtkomsten till dina molntjänster och on-premise system med hjälp av Conditional Access på ett mycket flexibelt sätt.

 

Säkerhetsgenomgång av Office 365
Har du koll på att säkerheten är på den nivå den borde vara i er Office 365-implementation med exempelvis tanke på att informationen som finns där är åtkomlig vart som helst ifrån i världen?

Workplace – den moderna IT-arbetsplatsen

Processer och rutiner för Windows 10 as a Service
Vi hjälper dig få ordning på allt som behöver göras vid varje ny uppgradering av Windows 10, och det inkluderar checklistor för att få processer och rutiner att fungera.

 

Modern management och deployment av Windows 10
Att sänka kostnader, höja säkerheten och stabiliteten låter som klassiska klyschor. Faktum är att genom att sluta tänka och göra deployment och management av Windows-enheter som man alltid gjort och istället göra på nya smarta sätt så går det att uppnå fantastiska resultat.

 

Datacenter

Vet du vad som händer i ditt Datacenter?
Lär dig hur Azure Log Analtytics kan ge dig bättre koll på vad som händer i ditt datacenter. Vi hjälper er att komma igång med tjänsten och visa insikterna som tjänsten kan bidra med.